สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี

   endจังหวัดสระบุรี ปรับค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 320 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.mol.go.th/employee/interesting_information/4131 หรือโทร. 1506 endกระทรวงแรงงาน เปิดสายด่วน 1506 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ให้คำปรึกษาแนะนำ รับข้อร้องทุกข์ ข้อร้องเรียน จากนายจ้าง/ลูกจ้าง โดยสามารถให้ข้อมูล ปรึกษาหารือ และแนะนำข้อปฏิบัติให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการได้อย่างมีคุณภาพendนายจ้าง สถานประกอบการอย่าใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวจากนายหน้าเถื่อน ย้ำนายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือใช้บริการผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือโทร. 1694end

นโยบายรัฐบาล

วาทะนายกรัฐมนตรี

ภารกิจกระทรวงแรงงาน

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กฎหมายแรงงาน

อิเล็กทรอนิกส์

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content
line
  
 
 

ข่าวกิจกรรม

Syndicate content

สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 3/2562

  

line

ลิงค์ที่น่าสนใจ

E - SERVICES